OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti: Martin Šubrt- foto-dárečky
se sídlem: Příčná 254/5, 74723 BOLATICE
identifikační číslo: 08855056
zapsané v živnostenském rejstříku pro výrobu a prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.foto-darecky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 227168174/0300, vedený u společnosti IBAN, BI Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna
Roztylská 1, 225 95 Praha 025 (dále jen „účet prodávajícího“);

prostřednictvím dobírky u přepravce

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11. DORUČOVÁNÍ

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014